ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Σύνδεσμοι (links) προς υπηρεσίες, εταιρίες και ιστότοπους που έχουν σχέση με την ανακύκλωση πρώτων υλών, χημικών αποβλήτων και οργανικών απορριμάτων.


Δήμος ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Γραμμή Καθαριότητας & Ανακύκλωσης τηλ. 1960
Δήμος ΠΕΙΡΑΙΑ - Ανακύκλωση - τηλ. 210 4196026
Νομός ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΟΤΑ - Ανακύκλωση
Δήμος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Ανακύκλωση - τηλ. 15192, 2310 494500, 2310 494507

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ :
aposirsi.gr: Απόσυρση. Επίσημα Κέντρα Απόσυρσης Αυτοκινήτων.
aposirsi-anakiklosi.gr: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΕΠΕ. Απόσυρση αυτοκινήτου, διαγραφή αυτοκινήτου. Ανακύκλωση αυτοκινήτων και μετάλλων.
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ Α.Ε.: Ανακύκλωση αυτοκινήτων και μετάλλων.
Auto Green Recycling: Η Auto Green Recycling, ειδικεύεται στην ανακύκλωση και απόσυρση αυτοκινήτων,. Αποσύρετε το παλιό σας αυτοκίνητο και κερδίστε.
ΓΑΡΔΕΛΗΣ, Απόσυρση - Ανακύκλωση Αυτοκινήτων: Η εταιρεία ΓΑΡΔΕΛΗΣ αναλαμβάνει εξολοκλήρου την παραλαβή και οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας χορηγώντας νόμιμα πιστοποιητικά καταστροφής/οριστικής διαγραφής.
CAR4CARE:  Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Αυτοκινήτων με Κοινωνική Συνεισφορά.
ECO C.A.R.S.: Η εταιρεία ECO C.A.R.S. δραστηριοποιείται στον χώρο της Ανακύκλωσης Παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Αναλαμβάνει την ανακύκλωση μεταλλικών απορριμμάτων, την διάλυση παλαιών εργοστασίων, πλοίων κ.λπ.
Ε.Δ.Ο.Ε.: Eναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος
Katsoulis Recycling: Κατσούλης, ανακύκλωση αυτοκινήτων και μετάλλων.
kteohellas.gr: Απόσυρση Αυτοκινήτων
ΝΕΟΦΥΤΟΣ: Η εταιρεία ΝΕΟΦΥΤΟΣ εξειδικεύεται στο χώρο της ανακύκλωσης,  την αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων, την αγορά βαρέων οχημάτων προς διάλυση και την απόσυρση και διαγραφή αυτοκινήτων.
Struz Recycle Μ.Ι.Κ.Ε.: Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων ιδρύθηκε το 2008 με σκοπό την προώθηση της χρήσης ορθών μεθόδων ανακύκλωσης μεταλλικών απορριμμάτων με άξονα την εν γένει εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ε.Δ.Ο.Ε.: Eναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος
Διαδραστικός χάρτης όπου μπορείτε να βρείτε τις μονάδες ανακύκλωσης ανά περιοχή, σε όλη την Ελλάδα.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.: Η εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. αποτελεί τον υπεύθυνο φορέα για την οργάνωση και τη λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) στην Ελλάδα.
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. - Facebook

Ανταποδοτική Ανακύκλωση: Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ έχει εγκριθεί ως εθνικής εμβέλειας φορέας για την οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων, βάσει της υπ’ αριθμ. 193471/31.12.2008 απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ είναι ανώνυμη εταιρία ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη κάθε οικονομικής χρήσης επανεπενδύονται στην επόμενη χρήση, με αποκλειστικό στόχο την προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών στην χώρα μας.

ΑΦΗΣ - Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών: Η ΑΦΗΣ λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο τη συλλογή και ανακύκλωση φορητών μπαταριών προκειμένου να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι, όπως προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία. Η εταιρεία είναι ο εγκεκριμένος φορέας που έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ

Δωρεάν Ανακύκλωση Συσκευών /Free-Recycle/Facebook.

ECOnews - Ανακύκλωση

ΕΕΑΑ: Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης-Ανακύκλωσης ΑΕ (ΕΕΑΑ) ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2001 από βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που, είτε διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, είτε κατασκευάζουν διάφορες συσκευασίες. Στο μετοχικό κεφάλαιο του Συστήματος συμμετέχει κατά 35% και η Κεντρική 'Ενωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε).

Οικολογική Εταιρεία ΑνακύκλωσηςΗ Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης ιδρύθηκε το 1990 από μια ομάδα ανθρώπων με κοινό όραμα την προστασία του περιβάλλοντος από την αλόγιστη διαχείριση των αποβλήτων, των φυσικών πόρων, του νερού και της ενέργειας.

ΚΟΜΠΟΣΤ
ΚΕΒιω 
ΚΟΜΠΟΣΤ (econews.gr)
Πληροφορίες για το ΚΟΜΠΟΣΤ  (vrahokipos.net)

Ιστότοποι με πληροφορίες γιά ανταλλαγές 
Ανταλλαγή - antallagi.com: Η Ανταλλαγή είναι ένα portal ανταλλαγών, που σκοπό έχει να φέρει σε επαφή ανθρώπους που θέλουν να ανταλλάξουν οποιοδήποτε αντικείμενο, μικρό ή μεγάλο με κάτι άλλο.
Aνταλλαγή αντικειμένων ή υπηρεσιών: www.partodosto.gr
SWAPP / Ανταλλαγές: www.swapp.gr
Ανταλλακτική Οικονομία: www.antallaktiki.gr
Ανταλλαγές προιόντων: www.tradenow.gr
Εναλλακτικό Δίκτυο Ανταλλαγών: https://network.free-economy.gr/‎
Ηλιοχώρος: Δικτυακό Χαριστικό - Ανταλλακτικό Παζάρι
Σκόρος: Διαρκές χαριστικό ανταλλακτικό παζάρι
Freecycle: Δωρεάν προσφορά και ζήτηση
xariseto.gr: Δωρεάν προσφορά και ζήτηση αντικειμένων και ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών.